Hyvinvoiva Perhe

Tunteiden tuulahduksia

Tunteiden tuulahduksia


Milloin viimeksi pysähdyit kuuntelemaan tunteitasi? Annoit suuttumuksen suututtaa, onnen tunteen kulkea lävitsesi tai kaivata jotain menneisyyden hetkeä? Tunnistamalla ja tuntemalla omia tunteitamme voimme hyväksyä ne ja pysyä tunteiden yläpuolella antamatta tunteille valtaa. Tunteiden tunnistaminen ja niistä toisille kertominen auttaa myös toiminaan paremmin niin itsensä kuin muiden kanssa.

Halusimmepa tai emme, tunteet ohjaavat toimintaamme siinä missä järkikin. Tunteita tulee ja menee ja ne voivat antaa energiaa tai kuluttaa sitä. Usein koemme itsellemme ahdistavat tunteet huonoiksi tai vääriksi, vaikka ne vain ovat niin kuin muutkin tunteemme. Tunteiden arvottaminen kertoo omista yksilöllisistä tarpeistamme ja peloistamme. Jokaisella ihmisellä on oikeus tunteisiinsa. Ei ole oikeita tai vääriä tunteita. Se miten reagoimme tunteisiimme, on kuitenkin omalla vastuullamme.

Niin auttamistyön ammattilaisilla kuin erityislasten vanhemmilla ja omaishoitajilla on usein tunneanturit viritetty toisen tunteiden huomioimiseen. Mikäli viritystä ei missään vaiheessa muisteta, osata tai ehditä säätämään omalle taajuudelle, saattaa kosketus omiin tunteisiin ja tarpeisiin vähitellen hävitä. Tällöin, ollessamme jatkuvasti muita varten, unohdamme helposti itsemme.

Kiireisen ja kuormittavan arjen keskellä kerromme puolisolle lähinnä niistä asioista, jotka ärsyttävät tai herättävät meissä turhautumista. Hyvän olon ja tyytyväisyyden tunteita ei välttämättä edes huomata tai tunnisteta. Tunnetilat tarttuvat ja peilaamme usein toistemme tunnereaktioita ja kuin huomaamatta alamme itsekin tuntea toisen ilmaisemia tunteita. On siis tärkeää opetella huomaamaan ja tunnistamaan niitä hetkiä jolloin kaikki on hyvin, koet onnistumista, innostumista tai onnellisuuden tunteita. Näiden tunteiden sanoittaminen ja jakaminen kumppanille voi myös avata parisuhteeseen uusia vuorovaikutuksen tapoja.

Kerro kolmesta tänään sattuneesta hetkestä, jolloin koit onnistumisen, innostumisen tai onnellisuuden tunteita.

    Viestejä tai sähköpostiosoitteita ei kerätä tai tallenneta.