Hyvinvoiva Perhe

Tekeminen

Tekeminen


Tekemisen kautta ihmisellä on mahdollisuus tulla itsekseen ja olla sellainen kuin hän on. Tekemistä luonnehtii usein tarkoituksenmukaisuus. Parhaimmillaan ne antavat lisäsyitä nousta sängystä ylös, arkisimmillaan ne juuri tekevät arjesta sellaisen, mitä se on. Arkea hallitsee tekeminen, jolla taas hallitaan arjen kulkua ja sisällöllisyyttä. Tällöin tekeminen ei ole enää ”vain tekemistä”, vaan voi tähdätä entistä merkityksellisempiin päämääriin ja se voi olla tekijälleen monin eri tavoin tärkeää. Esimerkiksi vapaa-aikana itsensä toteuttaminen jalkapallon parissa voi olla tekijälleen hyvin mielekästä, tärkeää ja tuoda iloa arkeen.

Mieti omaa arkeasi!

Mikä on arjessasi tarkoituksenmukaista tekemistä? Mitä se on?

Mikä on arjessasi merkityksellistä tekemistä? Mitä se on?

Oman arjen sisällön hahmottamisessa voit apuna käyttää esimerkiksi lukujärjestystä tai viikko-ohjelmaa, johon kirjaat yhden päivän osalta kaikkea sitä, mitä teet ja miksi. Kiinnitä huomiota siihen, kuinka paljon käytät aikaa rutiininomaiseen tekemiseen ja siihen, missä määrin arkesi on säännönmukaista. Samalla voit pohtia ja oivaltaa tekemisiin liittyviä merkityksiä: onko viikossasi jokin huippuhetki-tai kohta?