Hyvinvoiva Perhe

Tehdään yhdessä perheen kanssa

Tehdään yhdessä perheen kanssa


Tunnelit

Miten eri tavoilla voidaan kehoista muodostaa tunneli?

Konttaustunneli, haaraseisontatunneli, rapukävelytunneli, erilaisista koloista muodostuva tunneli …vain mielikuvitus on rajana tunneleita keksittäessä.

Miten tunnelista voi mennä läpi? Miten huolehditaan, ettei tunneli romahda? Saako tunnelin seiniin koskea? Kuuluuko tunnelista ääniä?

Mennäänkö tunnelista läpi yksin vai vanhemman/sisaruksen kanssa?

Jokainen vuorollaan.  Jos ei jaksa mennä koko tunnelia, voi poistua jostakin välistä ja antaa seuraavalle tilaa. Jos tarvitsee apua liikkumiseen, tunnelin alta pääsee viltin päällä matkustaen.

Rakennelmat

Perhe voi tehdä kehoistaan rakennelman, jossa jokainen perheenjäsen liittyy jollakin kehonosalla koskettaen muuhun rakennelmaan. Tuetaan ja kannustetaan kaikkia keksimään oma tapa liittyä rakennelmaan.

Yksi kerrallaan kokeilee, mistä kaikkialta voi päästä yli, ali tai läpi. Kun kiertäjä on mielestään kokeillut riittävästi, tehdään uusi rakennelma ja seuraava kiertäjä pääsee kokeilemaan rakennelmassa liikkumista.

Millaisia sääntöjä tarvitaan? Saako toisiin koskea? Voiko olla lähellä toisia tai mahdollisimman kaukana. Voisiko rakennelmia tehdä yhdessä perheen kanssa ulkona? Rakennelmille voi antaa hauskoja nimiä. Jos tarvitsee apua liikkumiseen, viltin päällä matkustaen pääsee monesta kohdin ali ja kiertelemään rakennelmaa.

Keksitään yhdessä, tehdään yhdessä ja ratkaistaan ongelmia yhdessä. Jokainen perheenjäsen voi osallistua omalla tavallaan, olemalla joko ihan lähellä tai ottamalla reviirilleen sopivasti tilaa. Hahmotetaan omaa kokoa: mistä mahdunkaan läpi? Lattiatasossa liikkuminen vie paljon enemmän energiaa kuin käveleminen tai juokseminen. Kokeilkaa!

Simple Share Buttons