Hyvinvoiva Perhe

Tarkkaavaisuuden voima

Tarkkaavaisuuden voima


Tietoisen läsnäolon harjoittelu alkaa aina tarkkaavaisuudesta. Mindfulness on tapa pitää tarkkaavaisuus kuluvassa hetkessä ja ottaa itse vastuu siitä, että kiinnittää huomiota juuri siihen mikä on hetkessä tärkeintä. Tarkkaavuudella tarkoitetaan kykyä suunnata, ylläpitää, jakaa ja siirtää huomiota kohteesta toiseen. Ilman tarkkaavuuden keskittämistä emme pystyisi suorittamaan mitään, oppimaan uutta tai tekemään työtä. tarkkaavuus on myös huomion kohdentumista johonkin tietoisuuteen pyrkivään. Myös mielen sisäinen levottomuus on haaste tarkkaavalle ja mielekkäälle toiminnalle.

Tarkkaavuus on mielen keskeisin taito sillä se mitä havaitsemme ja mihin kiinnitymme alkaa ohjata myös elämäämme. Tarkkaavaisuudessa on kaksi erilaista lähestymistapaa todellisuuteen: ärsykkeiden ohjaama ja kontrolloitu tarkkaavaisuus. Ympäristö ohjaa todellisuuden havainnointiamme silloin kun ärsykkeet ovat tarkkaavaisuuden ohjaustapa. Aina uuden tai yllättävän asian tapahtuessa – sinne menee tarkkaavaisuutemme. Vaikuttaa siltä että ympäröivät tapahtumat ovat tärkeimpiä tässä hetkessä. Sitä vastoin taas kontrolloitu tarkkaavaisuus on suunnattua jo ennen kuin tulee uusi ärsyke ja se pysyy suunnattuna huolimatta esimerkiksi äkillisestä uudesta tilanteesta.

Levoton elinympäristö voi olla myös haaste tarkkaavuudellemme. Meluisassa tilassa on vaikea keskittyä, koska eripuolilta tulevat virikkeet vievät tietoisuutemme herkästi pois käsillä olevasta asiasta. Tarkkaavaisuuden taitoa on mahdollista harjoitella ja sen kehittäminen palkitsee myös arkielämässä.

Simple Share Buttons