Hyvinvoiva Perhe

Tarkkaavainen tutkiminen ja piirtäminen

Tarkkaavainen tutkiminen ja piirtäminen


Tehtävä:

  1. Valitse lapsesi kanssa omat esineet, jotka haluatte piirtää. Esine voi olla mikä vain esim. pallo, puhelin, kenkä, kukka, lelu tms. teidän ei tarvitse piirtää täsmälleen samanlaista kuvaa vaan kyse on tietoisen läsnäolon harjoituksesta. Kyse on kyvystä tarkkaavaisesti rekisteröidä jotain silmän avulla.
  2. Voit auttaa lastasi valitsemaan esineen. Kun te molemmat olette valinneet oman esineen, voitte piirtää ne. Lapsi ja aikuinen tekevät siis oman piirustuksen omasta valitsemastaan esineestä.
  3. Kun piirros on valmis, tutkikaa sen jälkeen uudelleen tarkkaan valitsemaanne esinettä muutaman minuutin ajan. Pyrkikää löytämään niin monta yksityiskohtaa esineestä, kun vain on mahdollista. Aikuinen voi auttaa lasta havaintojen teossa.
  4. Tehkää nyt uusi piirustus samasta esineestä.
  5. Kun työ on valmis, laittakaa omat tekemänne piirustukset vierekkäin ja verratkaa kummassa piirustuksessa on enemmän yksityiskohtia.
  6. Lopuksi voitte keskustella siitä millaista oli ratkaista tehtävä eli piirtää ja istua ja tutkia esinettä tarkkaavaisesti.

Esimerkkejä esineistä

Esimerkkejä esineistä.