Hyvinvoiva Perhe

Sitoutumisen salat

Sitoutumisen salat


Parisuhteeseen sitoutumista pidetään merkittävänä tekijänä pitkäaikaisissa parisuhteissa ja sitoutumista onkin verrattu parisuhteen kivijalkaan. Parisuhteeseen sitoutuminen on yhteydessä rakentavaan kommunikointiin, toimivaan ongelmanratkaisutaitoon sekä elämään tyytyväisyyteen.

Sitoutumiseen liittyy paljon ulkoa määriteltyjä sitoutumisen merkkejä, jotka saavat parisuhteissa erilaisia merkityksiä. Tällaisina merkkeinä voidaan pitää esimerkiksi yhteen muutamista, naimisiin menoa, sormuksen pitämistä, suhteen julkistamista ja ylläpitoa sosiaalisessa mediassa sekä yhteisen asunnon ostamista. Näille ulkoisille sitoutumisen merkeille antavat merkityksiä ei vain parisuhteessa itse olevat, vaan myös heidän läheisensä, yhteisönsä ja yhteiskuntakin. Myös lasten hoitamiseen ja lasten asioiden hoitoon voidaan nähdä liittyvän ulkoisia merkkejä sitoutumisesta parisuhteeseen ja perheeseen, joita määrittävät ja jopa muovaavat ulkopuolelta tulevat paineet. Onko neuvolassa penkki molemmille vanhemmille, miten lastaan terapiaan vievään vanhempaan suhtaudutaan, otetaanko huomioon poissaoleva vanhempi?

Vahvasti toisiinsa sitoutuneet ihmiset tarvitsevat toisiaan ja suhdettaan, jolloin he myös varmistavat, että puoliso on tietoinen heidän sitoutumisestaan ja he usein käyttävät monenlaisia sitoutumista ilmentäviä tapoja. Tällaisia sitoutumisentapoja voivat olla esimerkiksi kannustus, luottamuksen ja hyväksynnän osoittaminen, uskollisuus, huomaavaisuus, päivittäiset rutiinit, sanalliset ja sanattomat sitoutumisen ja kiintymyksen osoitukset. Nämä tavat voivat olla hyvinkin arkipäiväisiä ja ne ovat erilaisia eri parisuhteissa.

Onnellisesti sitoutuneessa parisuhteessa puolisot haluavat ottaa toisensa huomioon tilanteesta riippumatta, joskus jopa uhrautuen. Tällöin myös ristiriitatilanteissa pidetään parisuhdetta tavoitteena, jolloin halu löytää yhteinen ratkaisu saattaa riittää tilanteen hellittämiseen.

Muistele yhtä hetkeä, jolloin koit puolisosi sitoutuneen sinuun/tukeneen sinua/huomioineen sinua tärkeällä tavalla. Kerro siitä lyhyesti.

    Viestejä tai sähköpostiosoitteita ei kerätä tai tallenneta.