Hyvinvoiva Perhe

Viestintää ja vuorovaikutusta

Viestintää ja vuorovaikutusta


Parisuhteiden arjessa on monenlaisia puheiden tasoja. Jo se, että kerromme toiselle oman arkemme sujumisesta, on tärkeää parisuhdetta ylläpitävää puhetta. Omien mielipiteiden ja tunteiden ilmaiseminen ovat jo arkipuhetta syvällisempää viestintää. Kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta on tärkeää, kun ilmaistaan itselle merkityksellisiä asioita. Omien tarpeiden ja tunteiden sanoittamisen lisäksi on siis tärkeää kuunnella ja osoittaa kuulluksi tulemista toiselle.

Viestintään liittyy usein tulkintoja ja väärinkäsityksiä. Omat opitut tavat ilmaista asioita eivät välttämättä ole samanlaisia kuin puolison tavat. Yksinkertainen kysymyskin voidaan sanoa ja tulkita monella eri tavalla. Esimerkiksi kysymys ”Mitä sinä teet?” voi olla kysyjälleen täysin neutraali ja tietoa hakeva ja kuulijalleen syyttävä. Jos väärinkäsityksiä syntyy usein, on hyvä opetella tarkistamaan omia tulkintojaan toiselta.

Omasta puheesta voi myös huomioida sanojen käyttöä. Esimerkiksi sanat ”aina”, ”et koskaan” tai ”taas” viestittävät usein arvostelua. ”Sinä et koskaan vie roskia” arvostelee puolisoa, kun taas ”olisin toivonut sinun vievän roskat” kiinnittää huomion tekemättömään asiaan.

Parisuhteisiin liittyy paljon myös sanoittamattomia odotuksia, oletuksia siitä että puoliso tietäisi mitä minä haluan tai tarvitsen. Tarpeiden kertomatta jättäminen voi johtaa siihen, etteivät ne tule täytetyksi, josta usein seuraa kokemus välinpitämättömyydestä tai torjutuksi tulemisesta. Näiden omien tarpeiden puheeksi ottaminen neutraalilla tavalla on tärkeä parisuhdetaito.

Ruuhkavuosien aikana parisuhteessa koetaan usein arvostuksen puutetta, erityislapsen mukana arki saattaa muuttua vieläkin hektisemmäksi ja kokemukset arvostuksen puutteesta voivat kasvaa, vaikka molemmat puolisot ahertaisivat perheensä eteen 24/7. Oman kiireen keskellä saatetaan unohtaa huomioida puolison yhteiseen elämään tuomat panokset. ”Kiitos, että heräsit yöllä tarkistamaan lapsen veriarvot”, voisi riittää arvostuksen osoittamiseen.

Millaisista asioista olet ollut puolisollesi kiitollinen viimeisen viikon aikana?

    Viestejä tai sähköpostiosoitteita ei kerätä tai tallenneta.