Hyvinvoiva Perhe

Ristiriitoja ratkomassa

Ristiriitoja ratkomassa


Ratkaise ne ongelmat, jotka ratkaistavissa ovat! Suurin osa parisuhteiden ongelmista on luonteeltaan sellaisia, että niitä ei voida ratkaista. Sanotaan, että kaksi kolmasosaa parisuhteen ristiriidoista on ratkaisemattomia ja yksi kolmasosa ratkaistavissa. Toimivassa parisuhteessa ristiriidat eivät kuitenkaan hallitse negatiivisena ilmastona. Riiteleminen kertoo usein myös suhteen läheisyydestä, harvoinhan tuntemattomien kanssa riidellään. Turvallisessa parisuhteessa ristiriidoista, niistä ratkaisemattomistakin, voidaan keskustella turvallisesti ja rakentavasti. Usein näistä keskusteluista syntyy yhteinen ymmärrys siitä mistä ristiriidat johtuvat ja millaisia tarinoita niihin liittyy.

Meillä on vastuu omista tunteistamme ja niiden ilmaisemisesta. Toisen tunteita ei koskaan voi tietää varmasti, ellei hän niitä selkeästi ilmaise. Jos omia tunteitaan ei ilmaise, tekevät muut niistä omia tulkintojaan. Tulkintoihin liittyy monenlaisia virhemahdollisuuksia, jolloin ristiriitojen mahdollisuus kasvaa. Usein oletamme virheellisesti, että muut käyttäytyvät, ajattelevat ja tuntevat samoin kuin itse teemme. Saattaa myös olla, että uudesta tiedosta huolimatta pitäydymme alkuperäisessä tulkinnassamme tilanteesta, jonka vuoksi ristiriita saattaa jäädä käsittelemättä.

Yleisimmät parisuhderiitojen aiheet liittyvät raha-asioihin, vapaa-ajan tapoihin, lastenkasvatukseen, seksiin, työhön ja kotitöihin. Rahaan, uraan ja vapaa-aikaan liittyvät teemat koskettavat voimakkaasti omaishoitoperheitä tilanteissa, joissa esimerkiksi toinen jää kotiin lapsen kanssa. Vahvuutena ja ristiriitatilanteissa suojelevana tekijänä voidaan nähdä erityislapsiperhearjessa yhteen hioutuneisuus, kommunikaatiotaidot sekä omista tunteista puhuminen, joita on ehkä jouduttu harjoittelemaan tavallista enemmän.

Tavat joilla ristiriidat otetaan puheeksi tai niitä käsitellään vaikuttavat paljolti siihen millaisena ne näyttäytyvät parisuhteessa. Puheeksi ottamisessa voi pyrkiä antamaan puolisolleen tarpeellisen tiedon omien tunteiden syistä; mitä tapahtui, missä olosuhteissa ja mitä tunteita niistä seurasi. Fraasit ”sinä et koskaan…” tai ”miksi sinä aina…” tuovat riitelyyn tarpeetonta syyllistämistä. Omista ja puolison tavoista riidellä kannattaa keskustella silloin, kun parisuhteessa on rauhaisaa.

Millaisia hyviä tapoja käsitellä ristiriitoja puolisollasi on?

    Viestejä tai sähköpostiosoitteita ei kerätä tai tallenneta.