Hyvinvoiva Perhe

Mitä Sherborne -liikunta on?

Mitä Sherborne -liikunta on?


Lapset nauttivat liikkumisesta, kun saavat liikkua kukin omalla tavallaan. He tarvitsevat pienestä pitäen monipuolisia liikkumiskokemuksia kokonaisvaltaisen kehittymisen ja oppimisen tueksi.

Englantilainen Veronica Sherborne (1922-1990) seurasi liikunnan opettajana ja fysioterapeuttina toimiessaan eri-ikäisten lasten leikkimistä ja liikkumista. Hän päätyi ohjauskokemustensa ja havainnointinsa perusteella ajatukseen, että lapsella on kaksi perustarvetta:

  1. Jokaisen lapsen on tärkeää kokea oma kehonsa siten, että hän voi tuntea olevansa siinä kotonaan ja tämän kokemuksensa avulla hän voi saavuttaa kehonsa hallinnan.
  2. Jokaisella lapsella täytyy olla mahdollisuus ihmissuhteiden solmimiseen.

Sherborne –liikunnassa korostuu yhdessä tekeminen ja läheisyys. Liikkumalla opitaan vuorovaikutustaitoja, kehon tiedostamista ja sen hallintaa, tilan ja voimankäytön tiedostamista sekä ajan ja rytmin hahmottamista. Toisin sanoen opitaan sellaisia taitoja, jotka toimivat perustana monen monimutkaisemman taidon oppimisessa. Monessa Sherborne –harjoituksessa ollaan lähekkäin ja kosketuksen kautta lapsen ja perheenjäsenten välille muodostuu kehollinen vuorovaikutussuhde. Positiiviset kokemukset omasta kehosta lisäävät omaehtoista liikkumista sekä halua ilmaista itseään. Uusien asioiden oppiminen turvallisessa ilmapiirissä vahvistaa itsetuntoa ja kannustaa harjoittelemaan lisää.

Sherborne –liikuntaan ei tarvita välineitä, vaan toiminta rakentuu yksinkertaisista perusliikkumistaitojen kehittymistä sekä vuorovaikutusta tukevista harjoituksista. Siksi Sherborne –liikunta sopii erinomaisen hyvin perheliikuntaan, myös omassa kodissa ja pienissä tiloissa toteutettavaksi.  Harjoitusten soveltaminen erilaisille liikkujille on helppoa ja näin kaikki voivat kokea onnistumisen elämyksiä. Harjoitukset myös houkuttelevat kokeilemaan erilaisia tapoja liikkua ja toimia yhdessä.

Yhteisiin liikkumishetkiin ei tarvita muuta kuin sinä, minä ja me ja pikkuisen tilaa ympärillä. Liikkumiseen voi yhdistää satuja, loruja, mielikuvia ja musiikkia. Ilo tarttuu – kannattaa kokeilla.