Hyvinvoiva Perhe

Mitä Satuhieronta on?

Mitä Satuhieronta on?


Lapsi tarvitsee myönteistä kosketusta tasapainoisen kasvun ja kehityksen tueksi. Yksi keino tuoda myönteistä kosketusta arkeen on Satuhieronta, joka välittää lapselle viestin siitä, kuinka tärkeä hän on.

Satuhieronnan tärkeimpänä sisältönä on läsnäolevan kosketuksen ja voimaannuttavien satujen yhdistäminen. Voimauttava satu voi pitää sisällään symbolisia viestejä. Esimerkiksi Taikapuu –satuhieronnan tarinan kautta voidaan vahvistaa lapsen perusturvallisuuden tunnetta. Sadussa puu saa kaiken mitä tarvitsee, jolloin lapsi voi samaistua puun kokemaan turvallisuudentunteeseen. Satujen kautta voidaan tuoda myös viestiä lapsen arvokkuudesta ja ainutlaatuisuudesta.

Kosketuksen ja turvallisten satujen kautta pystytään vahvistamaan luottamussuhteita, ennaltaehkäisemään stressiperäisiä oireita, tukemaan lapsen tervettä itsetunnon kehitystä, sekä mahdollistamaan jakamattoman huomion hetkiä. Satuhieronnan aikana lapsi kokee tulevansa nähdyksi jakuulluksi.

Satuhieronta on lapsilähtöistä, luovaa ja helposti arkeen sovellettavaa. Satuhieronta on monipuolinen menetelmä, jota voidaan käyttää kouluissa, päiväkodeissa, kotona tai missä vain. Tila voi olla ryhmää varten tunnelmavalaistu huone, rentouttavan musiikin soidessa, rentoutuspatjat lattialle levitettynä. Parhaimmillaan satuhierontahetki kuitenkin rakentuu kotona niinä luontaisina läheisyyden hetkinä, joita lapsi ja aikuinen arjessa jakavat. Iltasadun voi kertoa sanojen lisäksi kosketuskuvittamalla, mikä luo lapselle turvaa vaipua rauhalliseen uneen.