Hyvinvoiva Perhe

Mitä ovat sosiaaliset taidot ja tunnetaidot?

Mitä ovat sosiaaliset taidot ja tunnetaidot?


Tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja käytetään päivittäisessä elämässä niin muiden, mutta myös itsen kanssa oltaessa. Näiden niin kutsuttujen sosioemotionaalisten taitojen oppiminen on yli koko elämänkaaren ulottuva kehitystehtävä.

Sosioemotionaalisia taitoja ovat muun muassa kuuntelu, kontaktin ottaminen, ystävyyden rakentaminen ja ylläpito, yhteistyön tekeminen, auttaminen, vuoron odottaminen, erimielisyyksien selvittäminen rauhanomaisesti ja sääntöjen noudattaminen. Näiden taitojen kehittymiseen ja kypsymiseen tarvitaan aikuisen esimerkkiä, kannustusta ja apua. Näitä taitoja voidaan harjoitella monin tavoin, tässä korttisarjassa esitellään miten kuvitettujen tarinoiden kautta voidaan etukäteen harjoitella ja pohtia näitä taitoja.

Tämä korttisarja on tehty yhteistyössä Viitottu Rakkaus™ -sivuston kanssa. Lisää erilaisia leikki- ja tunnetaitojen, sosiaalisten tarinoiden ja arjen vuorovaikutuksen materiaalia löydät Viitottu Rakkaus™ -sivustolta!