Hyvinvoiva Perhe

Mitä mindfulness on?

Mitä mindfulness on?


Mindfulness tarkoittaa tietoista läsnäoloa ja tietotoisuutta mielen tuottamista kokemuksista ja tulkinnoista. Se on myös mielen tyynnyttämistä ja kehon omien kokemusten uteliasta ja hyväksyvää havainnointia sekä oman olon kuuntelemista.

Mitä hyötyä mindfulness harjoitteista voi olla sinulle ja perheellesi?

  • Auttaa keskittymään yhteen asiaan kerrallaan
  • Auttaa olemaan läsnä käsillä olevassa hetkessä
  • Auttaa tekemään tarvittavia muutoksia
  • Auttaa stressin ja jännityksen hallinnassa
  • Auttaa parantamaan muistia
  • Lisää luovuutta ja innovatiivisuutta
  • Antaa tilaa intuitiolle ja oivalluksille
  • Lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia

Tietoisessa läsnäolossa suunnataan tarkkaavaisuus ajankohtaisesti käsillä olevaan hetkeen. Ohjataan tarkkaavaisuutta tietoisesti havainnoiden ja kuvaillen ulkoisia tapahtumia tai sisäisiä kokemuksia, kuten kehon tuntemuksia, tunteita, ajatuksia tai toimintayllykkeitä, arvottamatta tai pyrkimättä muuttamaan niitä. Suunnataan koko huomio tähän hetkeen ja keskitetään tietoisuus siihen, mitä on juuri tällä hetkellä tekemässä. Tietoiseen läsnäoloon kuuluu myös vastaanottavainen ja avoin hyväksyminen sekä myötätunto, ilman hyväksi, pahaksi, oikeaksi tai vääräksi luokittelemista.

Mindfulnessissa onkin tarkoitus huomata, mitä juuri tässä hetkessä tapahtuu ja mitä omassa päässä liikkuu juuri nyt, arvioimatta ja arvostelematta mitään. Hyväksytään se, että ajatuksia tulee ja menee eikä väkisin yritetä taistella ajatuksia vastaan. Mielen melun kuunteleminen voi olla myös meditaatiota. Kun alkaa havainnoida mieltään, huomaa pian, miten mielen täyttää jatkuva ajatusten virta. Suurimman osan ajasta ajatukset ovat joko tulevaisuudessa tai menneisyydessä ja vain harvoin läsnä tässä hetkessä.

Keskittyminen hengitykseen on perusharjoitus. Hengitys on liikettä kehossa ja sitä on helppo seurata. Hengitykseen keskittyminen kiinnittää huomion nykyhetkeen. Jos ajatus lähtee harjoituksen aikana harhailemaan, voit palata hengitykseen keskittymällä aina tähän hetkeen.

Tietoinen, syvä ja hidas hengitys parantaa tahdosta riippumattoman hermoston tasapainoa sydämelle otolliseen suuntaan. Kivun ohella myös stressi ja pelko vaikuttavat haitallisesti hengitykseen. Harjoittamalla tietoista hengitystä opit tunnistamaan itselle ominaisen tavan hengittää ja tarvittaessa vaikuttamaan siihen.

3+3 hengitysharjoitus

  • Hengitä nenän kautta sisään rauhallisesti ja puhalla suun kautta ulos voimallisesti. Toista vielä kaksi kertaa. Uloshengityksellä voit päästä irti turhasta jännityksestä ja yrittämisestä.
  • Seuraavat kolme uloshengitystä edelleen suun kautta, mutta nyt niin hitaasti kuin mahdollista. Anna mielesi rauhoittua. Yritä keskittyä hengittämiseen ilman turhaa ajattelua. Jatka rauhallista hengittelyä.