Hyvinvoiva Perhe

Onko metkaa arkea olemassa?

Onko metkaa arkea olemassa?


Arki on monen tekijän summa. Meistä jokaiselle arki näyttäytyy erilaisena sen sisällön ja siihen liittyvien merkitysten suhteen. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään sitä, millainen arkeni on nyt ja millaisena haluaisin nähdä sen tulevaisuudessa. Metka arki ei ole itsestään selvyys tai aina niin helposti saavutettavissa. Tärkeintä on kuitenkin tiedostaa se, millainen on minulle tai perheelleni merkityksellinen arki ja matkustaa yhdessä kohti sitä. Metka arki on mukavasti tasapanoinen ja moniulotteinen erilaisten rooliemme suhteen. Seuraavassa siitä, mitä on toiminnallinen tasapaino ja siitä, miten opit näkemään omassa elämässä olevia roolejasi.

Toiminnallisella tasapainolla viitataan siihen tasapainon tilaan, jonka tulisi vallita arjen toimintojen kesken

Arkinen tekeminen on jaettavissa erilaisiin kokonaisuuksiin. Työ, opiskeleminen, vapaa-aika, lepo ja uni ovat kaikki kokonaisuuksia, joita ihminen tarvitsee. Näiden kokonaisuuksien merkitys vaihtelee yksilöittäin: koululaiselle opiskeleminen on kuin työtä, kun taas työikäisen saattaa olla haastavaa löytää aikaa vapaa-ajan toimintoihin. Ideaalissa tilanteessa eri kokonaisuuksien välillä vallitsee tasapaino, vastaavasti epätasapainoisessa tilanteessa kokonaisuuksien välinen tasapaino on järkkynyt. Esimerkiksi ruuhkavuosien keskellä olevien vanhempien voi olla haastavaa löytää yhteistä vapaa-aikaa itselleen, ja vastaavasti työttömyys voi saada aikaan ”liiallisen” vapaa-ajan tunteen yksilölle, joka kokee olevansa vain joutilaana. Tasapainoisen tilan saavuttaminen ei useinkaan synny itsestään, vaan vaatii kompromissien tekemistä ja rehellistä peilausta oman elämän ja siihen liittyvien arvojen suhteen. Näiden lisäksi tasapainon tilan syntymiseen vaikuttavat muut tekijät, kuten tukiverkon laajuus ja omat arvot.

Tässä kokonaisuudessa olevien lyhyiden harjoitusten avulla, voi omaa tilannettaan hahmotella useammasta erilaisesta näkökulmasta.