Hyvinvoiva Perhe

Liikemeditaatio

Liikemeditaatio


Liikemeditaatio on omalle itselle herkistymistä ja kuuntelua, liikkeiden syntymistä spontaanisti sisältäpäin. Liikemeditaation ainoana tavoitteena onkin liike ja sen kokeminen. Liikemeditaatiossa kukin luo oman kokemuksensa ja liikkeensä omilla ehdoillaan, jolloin ei koeta kilpailua ja arvostelua. Liikemeditaatiolla voidaan kehittää aivojen ja hermoston kaikkia puolia ja toimintoja sekä elvyttää ihmisen koko fysiologista toimintaa.

Liikemeditaatiossa oppii myös tuntemaan oman fyysisen kehonsa ja sen toiminnan paremmin. Tämä edistää fyysistä pätevyyttä, joka saattaa auttaa esimerkiksi rentoutumista sosiaalisissa tilanteissa. Tällöin arvostelun aiheuttamat jännitykset hiljalleen katoavat, jolloin pääsee paneutumaan omaan fyysiseen olemukseensa.

Vaikka liikemeditaatiossa keskitytäänkin kuuntelemaan nimenomaan liikkeitä, niihin liittyy myös erilaisia tunteita, sisäisiä mielikuvia, ajatuksia ja näiden välisiä monimuotoisia kytkentöjä. Uudet oivallukset itsestä kehon kautta lisäävät itsetuntemusta monella tasolla.