Hyvinvoiva Perhe

Kaipaako parisuhde paijaamista?

Kaipaako parisuhde paijaamista?


Parisuhdetutkimus on osoittanut, että aktiivisesti parisuhdettaan hoitavat henkilöt kokevat parisuhteensa hyväksi. Tämä viittaa siihen, että parisuhteen hoitamista voidaan käyttää sekä ongelmien ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen että parisuhteen vahvuuksien ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Niissä suhteissa, joita hoidetaan aktiivisesti, koetaan paljon myönteisiä ja vähämmän kielteisiä puolia, joten voidaan sanoa, että parisuhteet kaipaavat paijaamista.

Mitä paremmin vanhemmat voivat sen paremmin lapsetkin voivat, joten vanhempien parisuhteella on paljon merkitystä myös lasten arkeen. Erityislasten vanhempien parisuhteissa, parisuhde saattaa jäädä unohduksiin kaiken muun hoitamisen ja suorittamisen alle. Erilaisilla menetelmillä, vaikka pienilläkin voidaan kuitenkin hetkittäin hoitaa tai ainakin herätellä muistamaan parisuhteen olemassaolosta.

Parisuhteen palikat -menetelmä on alun perin Kirkkohallituksen kehittämä tapa muistuttaa millaisista asioista parisuhde koostuu ja miten aiheista voisi puolisonsa kanssa keskustella. Tätä menetelmää on käytetty erityislapsiperheiden vanhempien ryhmämuotoisissa tapaamisissa. Erityisesti merkityksellisenä on näissä ryhmissä näyttäytynyt puolison hyvien puolien sanoittaminen ja omien kuuleminen. Näitä pieniä pilkahduksia toivotaan tämänkin Parisuhteen palikoita esikuvanaan käyttävän verkkototeutuksen tuovan käyttäjilleen.

Suomalaisen parisuhdetutkijan Kaarina Määtän mukaan yhtenä parisuhteen pilarina toimii kyky luoda tilanteita, jotka ilahduttavat molempia. Tämä kurkistus joihinkin parisuhteen osa-alueisiin on sellainen, että se mahdollistaa toistenne ilahduttamisen pienien viestien muodossa. Tällä sivustolla oleva toteutus mahdollistaa niihin tutustumisen molempien oman ajan puitteissa. Samoja kysymyksiä voi käyttää useamman kerran, vastaukset saattavat vaihdella elämäntilanteiden ja hetkellisten mielialojen mukaan.

”Pienet myönteiset asiat, usein tehtyinä, saavat aikaan valtavan muutoksen.” John Gottman, parisuhdetutkija.