Hyvinvoiva Perhe

Aktiivinen kuuntelu

Aktiivinen kuuntelu


Aktiivinen kuuntelu on tapa asennoitua kuuntelemaan toista ihmistä siten, että toinen kokee tulevansa kuulluksi. Aktiivisessa kuuntelussa kuuntelijan eleet, asennot ja katsekontakti ovat erittäin tärkeässä asemassa.

Aktiivinen kuuntelu on erityinen taito, joka täydentää peruskommunikaatiota ja perustuu vapaaseen ja jakamattomaan puhujan huomioimiseen. Se on vaikea taito ja vaatii intensiivisen keskittymisen ja ihmisen kokonaisvaltaisen huomioimisen sekä puheessa että kehonkielessä.

Tärkeimmäksi asiaksi ihmissuhteissa nousee kuulluksi tuleminen. Aktiivinen kuuntelu viittaa kaikkiin asioihin, millä kuuntelija voi ilmaista, että puhuja tulee kuulluksi. Aktiivisen kuuntelun tekniikat koostuvat sekä verbaalisesta että muista tekijöistä; kuten kuullun toistaminen, selventävät kysymykset, fokusointi, kysymykset, joilla tavoitellaan kuvausta, merkityksiä tuottavat kysymykset, tunteiden ilmaiseminen ja nimeäminen, varmentaminen ja yhteenveto.

Miten osoitat ei arvioivaa aktiivista kuuntelemista:

 1. Keskeytä muut toiminnat; laita syrjään puhelin, lehti, tietokone jne.
 2. Rentouta kehosi ja kasvojen lihakset
 3. Katso keskustelukumppaniasi silmiin
 4. Reagoi kuulemaasi tietyin väliajoin esim. nyökäyttämällä tai sanomalla joo tms. jotta keskustelukumppani tietää sinun pysyvän kärryillä

Tee tietoinen aktiivisen kuuntelun harjoitus jossain arjen tilanteessa:

 1. Ota hetki lapsesi tai puolisosi kanssa.
 2. Katso nyt edessäsi istuvaa henkilöä silmiin ja harjoittele asettumaan hänen ”nahkoihinsa”.
 3. Mitä tämän ihmisen keho kertoo sinulle?
 4. Ujosteleeko hän sinua?
 5. Onko hänen vaikea katsoa sinua silmiin? Vai hakeeko hän kontaktia sinuun?
 6. Millaisia äänenpainoja hän käyttää puhuessaan?
 7. Mitä arvelet onko hän innostunut, väsynyt tai vihainen?
 8. Eläydy tarinaan, jota hän kertoo sinulle.
 9. Unohda itsesi hetkeksi.
 10. Kuuntele korvilla, ilmeillä eleillä ja kehonkielellä. Älä kommentoi ja keskeytä toisen puhetta kuuntele vain.

Kaikki perheenjäsenet ovat tyytyväisiä tullessaan kuulluiksi ja ymmärretyiksi.